Privacy en cookieverklaring

 

Privacyverklaring NL-convectoren B.V.

NL-convectoren vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.

In deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die contact heeft met NL-convectoren, ongeacht of u (ex-)klant bent of enkel onze website bezoekt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

NL-convectoren B.V.
Ambachtsweg 5K
1474 HV  OOSTHUIZEN

Wijziging van de privacyverklaring

NL-convectoren kan de privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is. Bij belangrijke wijzigingen van de privacyverklaring informeren wij u hierover rechtstreeks.

Wanneer leggen wij persoonsgegevens van u vast?

Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiemiddelen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt in de volgende situaties:
- U vraagt informatie aan over onze producten.
- U vraagt een offerte aan voor onze producten.
- U plaatst een bestelling voor onze producten.
- U meldt een storing/defect met betrekking tot onze producten.
- Voor het versturen van een factuur.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

NL-convectoren legt de volgende gegevens van u vast:
- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres

NL-convectoren kan ook de volgende gegevens van u vastleggen:
- IP-adres
- Locatie van de gegevens
- Gegevens van uw activiteiten op onze website
- Internet browser en device type
- Surf- en klikgegevens als u onze website bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd

Welke rechten heeft u t.a.v. uw persoonsgegevens

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief naar NL-convectoren B.V., Ambachtsweg 5K, 1474 HV  Oosthuizen.

Vermeld in uw brief of mail om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw brief of mail uw naam, adres en telefoonnummer.

Daarnaast vragen wij u ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. NL-convectoren vraagt u dit, omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

NL-convectoren reageert zo snel als mogelijk is, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.
Wilt u gebruik maken van dit recht, dan verzoeken wij u in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat NL-convectoren verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat NL-convectoren in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen:

 1. In afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar
 2. Indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst
 3. Indien NL-convectoren de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak

Recht op data portabiliteit

U heeft het recht om de door u aan NL-convectoren verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens u opvraagt.

Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door NL-convectoren. U heeft dit recht in de volgende gevallen:

 • De verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang
 • Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor profilering
 • Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct markering doeleinden

Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan NL-convectoren om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct.

Dit recht kunt u uitoefenen door ons een brief of mail te sturen. (knop contact)

Ontvangers van persoonsgegevens

Om de contractuele verplichtingen met u na te komen en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door:

 • Medewerkers van NL-convectoren die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door ons vastgestelde doelen, zoals de klantenservice, financiële administratie, marketing en IT ten behoeve van een goede beveiliging en functioneren van het systeem omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens.

Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan u waaronder:

 • Onze leveranciers voor het versturen van de door u bestelde producten.
 • Telefoonservice voor het beantwoorden van inkomende oproepen.
 • Incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen.
 • IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft NL-convectoren duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Indien NL-convectoren werkt met een derde partij buiten Europa, dan worden passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke vereisten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens. Zo maken we gebruik van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie of worden persoonsgegevens verwerkt in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Wilt u meer informatie over de passende waarborgen die NL-convectoren biedt bij een internationale overdracht van persoonsgegevens, dan kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘internationale doorgifte van persoonsgegevens’.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij NL-convectoren?

NL-convectoren heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op beveiligde servers en beveiligde computers, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten NL-convectoren. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

Hoe lang bewaart NL-convectoren uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om het product of service aan u te kunnen leveren:

 • Bij aanvraag van een offerte, informatie-aanvraag, levering van een product, storingsaanvraag bewaren wij uw gegevens voor maximaal 1 jaar.
 • De volgende gegevens: IP-adres, locatie van de gegevens, gegevens van uw activiteiten op onze website, internet browser en device type, surf- en klikgegevens als u onze website bezoekt worden voor maximaal 2 jaar bewaard.
 • In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren: zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

Voor het stellen van vragen over deze privacyverklaring of over de wijze hoe NL-convectoren met uw persoonsgegevens omgaat of om een klacht in te dienen, kunt u hier contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0299-406414.

 

Cookieverklaring NL-convectoren B.V.

NL-convectoren maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestandje dat onze website op uw computer, tablet of op uw smartphone opslaat. Dit bestand onthoudt specifieke informatie. Bij uw volgende bezoek kan onze website die informatie weer opzoeken en gebruiken voor een betere dienstverlening.

Welke cookies worden er gebruikt?
De website van NL-convectoren maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Permanente cookies
 • Sessie cookies
 • Tracking cookies
 • Google Analytics

Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kan NL-convectoren jou herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kan NL-convectoren zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies
Met jou toestemming plaatst NL-convectoren een cookie op jouw apparatuur, welk kan worden opgevraagd zodra je een website van ons bezoekt. Hierdoor kan NL-convectoren te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) van ons bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics
Via de website van NL-convectoren wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”dienst. NL-convectoren gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. NL-convectoren heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principels en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passen beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens
NL-convectoren zal uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een e-mail te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

NL-convectoren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Als u cookies wilt uitschakelen of verwijderen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Let op: Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u wel advertenties blijven zien. Als u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd alle mogelijkheden van een website gebruiken. Daarnaast heeft het weigeren en/of verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Herhaal dan de handeling(en) om cookies te weigeren en of te verwijderen zo vaak als nodig.